MẬT HOA BẠC HÀ

220ml
350.000 đ

 • Mật Ong Bạc Hà 220ml
HẾT HÀNG CHI TIẾT
500ml
750.000 đ

 • Mật Ong Bạc Hà 500ml
HẾT HÀNG CHI TIẾT
1000ml
1.450.000 đ

 • Mật ong bạc hà 1 lít
HẾT HÀNG CHI TIẾT

MẬT HOA RỪNG TÂY BẮC

220ml
200.000 đ

 • Mật ong rừng Tây Bắc 220ml
ĐẶT HÀNG CHI TIẾT
500ml
400.000 đ

 • Mật ong rừng Tây Bắc 500ml
ĐẶT HÀNG CHI TIẾT
1000ml
790.000 đ

 • Mật ong rừng Tây Bắc 1000ml
ĐẶT HÀNG CHI TIẾT

MẬT ONG HOA NHÃN

220ml
80.000 đ

 • Mật ong hoa nhãn 220 ml
ĐẶT HÀNG CHI TIẾT
500ml
150.000 đ

 • Mật ong hoa nhãn 500ml
ĐẶT HÀNG CHI TIẾT
1000ml
300.000 đ

 • Mật ong hoa nhãn 1000ml
ĐẶT HÀNG CHI TIẾT

MẬT ONG CAO SU

500ml
80.000 đ

 • Mật ong cao su 500ml
ĐẶT HÀNG CHI TIẾT
1000ml
150.000 đ

 • Mật ong cao su 1 lít
ĐẶT HÀNG CHI TIẾT
5000ml
500.000 đ

 • Mật ong cao su 5 lít
ĐẶT HÀNG CHI TIẾT
  Bạn cần tư vấn - Chat ngay!